Kor-aal

Betrouwbaar verzekeren

Uw onderneming of eigen zaak opstarten en verder uitbouwen vergt heel wat inspanningen van u en uw medewerkers. Als verzekeringsmakelaar ondersteunen we u in het bepalen van de risico's die uw onderneming loopt. O.b.v. een grondige analyse wordt een voorstel op maat uitgewerkt. Zo kan u met een gerust gemoed verder ondernemen.

Ik als bedrijfsleider

Pensioenopbouw

Een pensioenverzekering biedt de mogelijkheid om pensioen op te bouwen, als aanvulling op je wettelijk pensioen.

Gewaarborgd inkomen

De polis gewaarborgd inkomen biedt u een vangnet wanneer u, als gevolg van een ziekte of een ongeval, arbeidsongeschikt bent.

Schuldsaldo

De schuldsaldo verzekering zorgt ervoor dat het openstaand krediet gedeeltelijk of volledig wordt afgelost bij overlijden.

Mijn cyberrisk

Een cyberverzekering dekt gedeeltelijk de financiële schade als gevolg van een virus, hack, datalek, of ander soort cyberaanval.

Mijn medewerkers

Groepsverzekering

De groepsverzekering is een verzekeringscontract dat de werkgever afsluit voor de werknemers. Met een groepsverzekering spaart de werkgever voor het aanvullend pensioen van de werknemers.

Employee benefits

Met employee benefits kan het arbeidsvoorwaardenpakket door een werknemer zelf op maat aangevuld worden.

Collectieve hospitalisatie

Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering die jouw werknemers (en hun gezin) beschermt tegen de kosten van een (onverwachte) ziekenhuisopname.

Arbeids ongevallen

Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering die jouw werknemers (en hun gezin) beschermt tegen de kosten van een (onverwachte) ziekenhuisopname.

Gewaarborgd inkomen na arbeidsongeval

De polis gewaarborgd inkomen biedt u een vangnet wanneer u, als gevolg van een ziekte of een ongeval, arbeidsongeschikt bent.

Mijn mobiliteit

Personenwagen

Een verzekering BA Auto dekt de materiële en lichamelijke schade die bij een ongeval met je voertuig veroorzaakt wordt aan derden.

Lichte vracht

Een verzekering BA Auto dekt de materiële en lichamelijke schade die bij een ongeval met je voertuig veroorzaakt wordt aan derden.

Aanhangwagen

Niet alle aanhangwagens dienen verzekerd te zijn. De verplichting om je aanhangwagen te laten verzekeren, is afhankelijk van de maximaal toegelaten massa (MTM).

Landbouwvoertuig

Een verzekering BA landbouwtractor dekt de materiële en lichamelijke schade die bij een ongeval met je voertuig veroorzaakt wordt aan derden.

Werfvoertuig

Een verzekering BA werfvoertuig dekt de materiële en lichamelijke schade die bij een ongeval met je voertuig veroorzaakt wordt aan derden. 

Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Een verzekering voor beroepsfouten waarvoor jouw bedrijf verantwoordelijk is. Vaak gaat het om een verkeerd advies, plan, ontwerp of contract waardoor jouw klant of opdrachtgever financiële schade oploopt. 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon, veelal een vennootschap of een vzw, hebben verricht. 

BA uitbating

Dit is een verzekering die de schade verzekert die toegebracht is aan derden door een zelfstandige of een kmo in het kader van hun activiteit, na levering van hun producten of na de uitvoering van hun werk. 

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. 

Mijn patrimonium

Brandverzekering

De brandverzekering is de populairste schadeverzekering van een woning. Een brandverzekering beschermt jouw patrimonium tegen veel meer dan enkel Brand. 

Berdrijfsschade

Doel is de verzekerde onderneming na een schadegeval terug in dezelfde financiële situatie te plaatsen als deze waarin ze zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan. 

Machinebreuk

Doel is hier de schade te verzekeringen aan het machinepark van zowel een interne breuk als door een externe oorzaak.  

Vervoerde goederen

De verzekering vervoerde goederen beschermt je lading tegen beschadiging of diefstal als je rondrijdt met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar in je voertuig. Deze verzekering geldt tijdens transport voor eigen rekening. 

Hulp nodig of vragen voor jouw verzekering?

Deze topexperts staan dagelijks voor jou klaar

Dankzij uw vertrouwen helpen wij als team uw dromen van uw zaak en gezin waar te maken en te beschermen

Kor-aal

Otegemstraat 218/01
8550 Zwevegem

(+32) 56 75 95 13
koenraad.bellemans@bvbelia.be

Kor-aal Insure BVBA
0895.919.912

Lauwsestraat 1
8511 Aalbeke

(+32) 056 41 28 42
aalbeke@kor-aal.be

Kor-aal Finance BVBA
0550.779.955

Veemarkt 51-53
8500 Kortrijk

​​​​​​​(+32) 056 25 80 25
kortrijk@kor-aal.be​​​​​​​

Kor-aal Insure BVBA
0895.919.912