Kor-aal

Kantoorgegevens

Koraal Insure BV, 0895.919.912, FSMA 103537
Koraal Finance BV, 0550.779.955, FSMA 113262

Veemarkt 53
8500 Kortrijk
056 258025
kortijk@kor-aal.be
Register morele rechtspersoon Kortrijk

Ons kantoor staat onder toezicht van de FSMA en is ingeschreven als:

  • Verzekeringsmakelaar onder het nummer 103537 in het register van de verzekeringstussenpersonen
  • bankagent onder het nummer 113262 in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten


U kan de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. 
Klachten m.b.t. verzekeringen kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as
Klachten m.b.t. bank-en beleggingsdiensten en kredieten, kunnen ook ingediend worden bij Ombudsfin te 1040 Brussel, Belliardstraat 14-17, Bus 8, tel. 
02/545.77.70 – fax. 02/545.77.79 - ombudsman@Ombudsfin.be - www.ombudsfin.be
 

Kor-aal

Otegemstraat 218/01
8550 Zwevegem

(+32) 56 75 95 13
koenraad.bellemans@bvbelia.be

Kor-aal Insure BVBA
0895.919.912

Lauwsestraat 1
8511 Aalbeke

(+32) 056 41 28 42
aalbeke@kor-aal.be

Kor-aal Finance BVBA
0550.779.955

Veemarkt 51-53
8500 Kortrijk

​​​​​​​(+32) 056 25 80 25
kortrijk@kor-aal.be​​​​​​​

Kor-aal Insure BVBA
0895.919.912