Kor-aal

AssurMIFID

Ons kantoor is gebonden door de AssurMiFID-gedragsregels. In dit kader geven we u volgende informatie mee.

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan

 • 1: Ongevallen;
 • 2: Ziekte;
 • 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
 • 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
 • 8: Brand en natuurevenementen;
 • 9: Andere schade aan goederen;
 • 10: BA motorrijtuigen;
 • 13: Algemene BA;
 • 16: diverse geldelijke verliezen;
 • 17: Rechtsbijstand;
 • 18: Hulpverlening;
 • 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
 • 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
 • 26: Kapitalisatieverrichtingen


 

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen: (i) de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden; (ii) ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt; en, (iii) ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn.
Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.
Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

In het licht van de AssurMiFID-reglementering voeren wij een belangenconflictenbeleid. Meer informatie hierover kan u terugvinden op onze website 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Een overzicht van de vergoedingen vindt u op onze website. Voor bijkomende inlichtingen of vragen kan u terecht in ons kantoor of via het volgende emailadres bart@kor-aal.be, veerle@kor-aal.be: Overzicht vergoedingen

 

Kor-aal

Otegemstraat 218/01
8550 Zwevegem

(+32) 56 75 95 13
koenraad.bellemans@bvbelia.be

Kor-aal Insure BVBA
0895.919.912

Lauwsestraat 1
8511 Aalbeke

(+32) 056 41 28 42
aalbeke@kor-aal.be

Kor-aal Finance BVBA
0550.779.955

Veemarkt 51-53
8500 Kortrijk

​​​​​​​(+32) 056 25 80 25
kortrijk@kor-aal.be​​​​​​​

Kor-aal Insure BVBA
0895.919.912